Petri Hirvimäki - nukkuvat.fi Nukkuvat - reilun pelin herätyspuolue!

Kolmas askel - kuvittele isänmaa melkein ilman poliitikkoja!

  • Kolmas askel - kuvittele isänmaa melkein ilman poliitikkoja!
  • Kolmas askel - kuvittele isänmaa melkein ilman poliitikkoja!
  • Kolmas askel - kuvittele isänmaa melkein ilman poliitikkoja!
  • Kolmas askel - kuvittele isänmaa melkein ilman poliitikkoja!

"E-liike - uusi onnellinen kapitalismi!" 

Olemme sitoutumattomia ja rakennamme tulevaisuuden johtavaa suomalaista kansanliikettä. Uuden E-liikkeen (s. 6/2014) ajama demokraattinen vallankumous on järjen, tunteen ja yksilön riemuvoitto latistuksesta ja vääränlaisesta kollektiivista. E-liike haluaa, että isänmaassamme asuu maailman onnellisin ja rohkein kansa ja täällä on maailman kilpailukykyisin ja innovatiivisin talouselämä.

E-liikkeen vallankumous on radikaali yhteiskunnallinen uudistus. Se lisää huimasti kansalaisten luovuutta, tasa-arvoa, ja onnellisuutta sekä talouden innovaatiokykyä ja tehokkuutta. Vallankumous on ylätasollaan yhtä kuin a) kansalaispalkka esim. 800 / 400 €/kk (aikuiset / lapset) käteen jokaiselle kansalaiselle eli taloudellisen perusturvallisuuden takaaminen kaikissa olosuhteissa, kehdosta hautaan ja täysin automaattisesti. b) "Valtajuoppojen" putsaaminen isänmaamme ohjaksista ja korvaaminen todellisilla visionääreillä ja innovaattoreilla c) asioitten tehokas yksinkertaistaminen sekä edellisistä automaattisesti seuraava d) todellinen yksilönvapaus ensimmäistä kertaa kansakuntamme historiassa!

E-liike rakentaa Suomeen kokonaan uuden "pelin tai alustan", jonka kautta vallankumous toteutuu. Se tehdään E-liikkeen kymmenen askeleen kautta, jotka on kuvattu yksityiskohtaisesti agendassamme - E-liikkeen agenda 2015 - eläköön kansalaispalkka, vapaus ja vallankumous! Agendan askelista on esittelyssä tässä hyvin keskeinen eli "Kolmas askel – kuvittele isänmaa melkein ilman poliitikkoja!". Ko. askel on kenties kaikkein vaikein toteuttaa, mutta se on todella tarpeellinen Suomessa vallitsevan nihilistisen valtakulttuurin tappamiseksi ja uudenlaisen energian ja luovuuden vapauttamiseksi isänmaassamme.

Lähtökohtaisesti teemme vallankumouksen yhdessä muitten kanssa - E-liikkeen vallankumous ei ole keneltäkään pois! E-liikkeen vallankumous kokonaisuutena on huikea mahdollisuus Suomelle niin poliittisesti vasemmalla, keskellä kuin oikeallakin oleville, leipäjonoista Silicon Valleyhin ja toisinpäin. Sitoutumattomat ja puolueitten uudistusmieliset ottakaa rohkeasti yhteyttä yhteistyön merkeissä allekirjoittaneeseen!

---

KOLMAS ASKEL - KUVITTELE ISÄNMAA MELKEIN ILMAN POLIITIKKOJA!

E-liikkeen mielestä Suomi on tehnyt suuren virheen ajaessaan alas presidentin valtaoikeuksia. Suomessa on menty kohti edustuksellista ”monipuoluediktatuuria”, joka on oiva kasvualusta monen poliitikon ja johtavan virkamiehen ja ”systeemin” täydelliselle ylimielisyydelle kansaa kohtaan. Paras kombinaatio on E-liikkeen ajama vahva suora kansanvalta, vahva presidentti ja loput puolueille ja poliitikoille, jotka kyllä osaavat omansa ottaa jatkossakin.

1. Suora kansanvalta

E-liikkeen haluamassa Suomessa kansanvalta toteutuu osaltaan valtiollisissa vaaleissa kuten nykyisinkin. Lisäksi otettaan käyttöön suorat kansanäänestykset isoissa asioissa. Ne tapahtuvat vaalien yhteydessä tai tarvittaessa erikseen. Kansanäänestyksistä päättää Suomen eduskunta, mutta 50 000 suomalaisen allekirjoittama esitys kansanäänestyksestä tai esitys lakialoitteesta olisi otettava eduskunnan käsittelyyn, vaikka se ei tulisikaan maan hallitukselta tai eduskunnalta itseltään. Kansa voisi myös suoraan itse nimetä ehdokkaan presidentinvaaliin 50 000 allekirjoituksen kautta. Kehitetään suoraa kansanvaltaa nykyajan tietotekniikan tarjoamat mahdollisuudet huomioiden äänestämisessä jne.

Suora kansanvalta lisääntyisi oleellisesti jos suomalaiset voisivat äänestää isoista asioista ilman puolueita ja poliitikkoja välissä. Presidentinvaalissa ko. menettelyllä taattaisiin, että mukana on myös puolueitten ulkopuolisia ehdokkaita jos kansa vain niin haluaa.

2. Eduskunta ja kansanedustajat

E-liikkeen Suomessa eduskuntaan valittaisiin nykyisen 200 sijasta vain 101 kansanedustajaa. Kansanedustajien tehtävä on säätää (ja purkaa) Suomen lakeja hallituksen esityksestä ja osin omasta aloitteestaan ja päättää mitkä asiat viedään kansanäänestykseen. Nimittää ja erottaa pääministerin (poliittinen ministeri), mutta E-liikkeen mallissa toimivalta ei ulottuisi suoraan muihin ministereihin (ei-poliittisia ministereitä). Muitten ministereitten osalta eduskunta voisi halutessaan tehdä välikysymyksiä ja äänestää, mutta ne eivät sitoisi presidenttiä ja pääministeriä, jotka päättävät muista ministereistä. Ministereillä ja hallituksella olisi luonnollisesti myös jatkuva selontekovelvollisuus tekemisistään eduskuntaan nähden kuten nykyisinkin.

Kansanedustajien määrän vähentäminen on oleellisen tärkeä asia valtapelin ja vääränlaisen puoluevallan lopettamisessa. Kansanedustaja keskittyy jatkossa enemmän varsinaiseen työhönsä eikä valtapeliin ja puoluelobbaukseen tai omaan mahdolliseen uraan ministerinä tai virkakoneistossa. Puolueiden valtaa kavennettaisiin oleellisesti ottamalla eduskunnalta pois valtiontaloudesta päättäminen (se olisi kokonaisuudessaan hallituksen tehtävä) ja mahdollisuus erottaa koko hallitus (eduskunta voisi nimittää ja erottaa vain pääministerin).

Kansanedustajien määrän vähentäminen lisäisi toisaalta heidän mielipidejohtajuuttaan (joka pitää ansaita) omalla alueellaan. Heillä olisi jatkossa paremmin mahdollista päästä pois ”päivänpolitiikan lillukanvarsimetsästä”, oppia oikeasti innovoimaan Suomen hyväksi kukin omalla tahollaan ja yhdessä kansalaisten kanssa – ehkä pitää ensin myös vaihtaa kansanedustajia?

3. Hallitus

E-liikkeen Suomessa maan hallitus valitaan ainoastaan kokemukseen ja pätevyyteen perustuen, eikä ministereillä lähtökohtaisesti saisi olla minkään puolueen jäsenyyttä. Toki ministereiden kuuluisi olla hyvin selvillä yhteiskunnallisista asioista. Ministereistä ainoastaan pääministeri voisi olla kansanedustajana samanaikaisesti. Yksittäisen ministerin pesti ei jatkossa olisi mitenkään sidottu eduskuntavaaleihin (pl. pääministerin oletettu toimikausi eli vaalikausi). Hallitusohjelmaa uusitaan tarvittaessa eduskuntavaalien jälkeen pääministerin johdolla. Eduskunta nimittää ja erottaa pääministerin ja presidentti nimittää ja erottaa (pääministerin esityksestä) muut ministerit. Tehtävänä olisi päättää valtiontaloudesta, johtaa maata ja virkamieskuntaa, tehdä valtiota koskevat sopimukset sekä valmistella Suomen lainsäädäntöä yhdessä kutsumiensa asiantuntijoiden (ja eduskunnan) kanssa.

Suomen hallituksen uusi rooli ja koostumus ovat aivan oleellisia asioita E-liikkeen vallankumouksessa! Oy Suomi Ab olisi jatkossa parhaassa mahdollisessa hoidossa alallaan maan osaavimpien ihmisten käsissä eikä poliittisten intohimojen temmellyskenttänä. Näinhän menestyviä yrityksiäkin johdetaan! Tältä osin Suomen perustuslakia on syytä alkaa noudattaa!

Perustuslakiin (valtiosääntöön) pitäisi kirjata myös, että ministerin ei lähtökohtaisesti pidä olla suoraan sitoutunut puolueisiin ja etenkään ei koskaan voisi olla juuri vaaleilla valittu kansanedustaja. Jos kansanedustaja valittaisiin ministeriksi, olisi hänen jätettävä kansanedustajanpaikkansa ainakin ko. vaalikaudella pysyvästi ilman oikeutta palata kansanedustajaksi.

4. Pääministeri

Pääministeri kantaisi poliittisen vastuun, mutta kaikki ei alkaisi uudestaan alusta vaikka pääministeri joutuisikin lähtemään. Koko hallituksen ei siis pidä automaattisesti kaatua vaikka pääministerin olisikin lähdettävä eduskunnan tahdon mukaisesti. Koko hallituksen kaatamiseen vaadittaisiin myös presidentin väliintulo. Tämä on oleellista ja vähentäisi intoa ajaa hallitus alas vain poliittisen pelin kautta. Kaikkinainen poliittinen hötkyily vähenee ja asioitten ennustettavuus paranee. Presidentillä olisi myös aiempaa suurempi rooli, jotta varmistetaan hallituksen ei-poliittisuus myös osaltaan sitä kautta.

E-liikkeen Suomessa pääministeri on hallituksen jäsenistä ainoa ns. poliittinen ministeri eli hänet valitsee Suomen eduskunta (yksinkertaisella) enemmistöllä. Pääministerin toimikausi olisi vaalikauden mittainen ja maksimissaan 8 peräkkäistä vuotta. Tärkein tehtävä on johtaa hallituksen työskentelyä. Pääministeri voi hyvin olla myös sitoutumaton. Pääministeri säilyisi aivan keskeisenä poliittisena henkilönä, mutta hänen asemansa ei olisi enää ylikorostunut.

Uusi pääministeri voisi yhdessä osaavien ja kokeneiden ei-poliittisten ministereiden kanssa saavuttaa asioita Suomen hyväksi aivan uudella tasolla ja asioitten jatkuvuus (positiivisessa mielessä) olisi paljon nykyistä parempi. Voi olla myös hyvin mahdollista, että jatkossa eduskunta itse haluaisi valita ei-poliittisen henkilön myös pääministeriksi. Tämäkin seikka ajaa alas tehokkaasti poliitikkojen vääränlaista valtaa juuri siihen suuntaan jota Suomi ja suomalaiset kaipaavat ja E-liike kaikin voimin haluaa ajaa.

5. Presidentti

E-liikkeen Suomessa tasavallan presidentti toimii ”politiikan yläpuolella” ja voisi hyvin olla myös sitoutumaton henkilö. Presidentti nimittää ja erottaa (pääministerin esityksestä) muut ministerit paitsi itse pääministerin sekä nimittää ja erottaa tärkeimmät kansliapäälliköt ministereiden esityksestä. Presidentin vaaliin voitaisiin valita ehdokkaaksi rekisteröidyn puolueen nimeämä henkilö, mutta myös 50 000 kansalaisen kannattamana kuka tahansa Suomen kansalainen. Presidentin tehtäviin lisättäisiin ”kansanvallan ja demokratian kehittäminen Suomessa, yksilön oikeuksien turvaaminen”. Muuten valtaoikeudet kuten nykyisin.

Tasavallassa kaikki hyvin? Miksei presidenttiä käytettäisi niin tehokkaasti kuin mahdollista tulevaisuuden Suomessa hyväksi tasapainottamaan kehitystä. E-liikkeen vallankumous antaa presidentille takaisin niitä sisäpoliittisia oikeuksia, jotka hänellä vielä joitain vuosikymmeniä sitten oli. Se on hyvin perusteltua maalaisjärjellä ajatellen. Ensinnäkin presidentin kuuluu jo nyt olla puoluepolitiikan yläpuolella, joten hänen roolinsa ei siinä mielessä muuttuisi mihinkään. Toisekseen presidentin keskeinen rooli ministereitten nimittäjänä takaa sen että puoluepolitiikka ei sotkeennu liikaa nimityksiin.

6. EU ja kunnat

Vastaavaa mallia kuin E-liike ajaa valtion tasolla, olisi ehdottomasti vietävä eteenpäin myös Euroopan Unionin ja toisaalta kuntien tasolla. E-liike tulee agendassaan ottamaan tarkemmin kantaa näihin asioihin EU- ja kunnallisvaalien alla.

Kuten aiemmin sanottu E-liike on sitä mieltä että Unionin perusmissio on erinomainen, mutta toteutus on ollut ala-arvoista. Unionin rakenteissa on vikaa, mikä vain pahentaa valtapeliä ja politikoinnin aiheuttamaa pysähdystä koko Euroopassa. Suomen on mentävä yhteen eräitten vaikutusvaltaisten toimijoitten kanssa ja iskettävä nyrkki pöytään. EU:ta kuten Suomeakin on muutettava vastaavalla tavalla kuin E-liike vallankumouksessaan ajaa!

Jos yllämainittu ei kohtuullisessa ajassa onnistu, pitää Suomella olla mahdollisuus myös irtaantua Unionista. Dynaamisuuden jatkuva puute Unionin tasolla ei saa halvaannuttaa Suomea ja estää meitä laittamasta omia asioitamme kuntoon!

Hölkynkölkyn - sisumme on vapautemme!

7.1.2015

Kalervonkatu, Jyväskylä

t. veli Petri

 

E-LIIKE.net 
-----------------------------------
Onnellinen Suomi Finland. 
-----------------------------------
Petri Hirvimäki 
Perustaja, 1. kapinallinen 
puh.  +358 400 933 284 
petri.hirvimaki(at)E-liike.net

www.E-liike.net www.petrihirvimaki.com

#petrihirvimäki2015  #uusiajattelu #reilupeli #hyvävallankumous

Kuvittele isänmaa, jossa yksikään poliitikko ei koskaan tekisi yhtään sellaista päätöstä, jota ei myös henkilökohtaisesti omana itsenään tekisi - siis ihmisenä ja yksilönä, eikä vain poliitikkona jossain puolueessa tai johtavana virkamiehenä jossain byrokratiassa! E-liike.net on kaikille avoin ja sitoutumaton tulevaisuuden johtava suomalainen kansanliike.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (4 kommenttia)

Käyttäjän seppaeo kuva
Oskari Seppänen

Ymmärsinkö oikein kun ajattelen tekstin jälkeen otsikon tarkoittavan; vähemmän poliitikkoja, enemmän äänestysvaltaa kansalaisille?

Käyttäjän PetriHirvimki kuva
Petri Hirvimäki

Kiitos Oskari - 1) Suoraa valtaa kansalle asioissa, joissa kansa sitä haluaa! (E-liike itsessään on sellainen kanava!) 2) Vähemmän poliitikkoja koska Suomi on täysin ylipolitisoitunut ja jatkuvan kakunjakovaltapelin syövereissä. Kenelläkään ei ole kivaa enää... 3) Ennen kaikkea laatu korvaa määrän mitä E-liike ajaa takaa! 4) Oy Suomi Ab tä täytyy saada johtamaan parhaat mahdolliset voimat - ei ne todellakaan tarvitse olla pelkästään poliitikkoja edes yhteiskunnallisissa asioissa ylimmällä tasolla - mikä järki siinä on? Todelliset eri elämänalueittan osaavat visionäärit JOITA VALTA EI MOTIVOI ITSESSÄÄN pystyvät kehittämään maata paljon paremmin loppupeleissä meidän jokaisen hyväksi.

Käyttäjän seppaeo kuva
Oskari Seppänen

Tästä tulee mieleen samanlainen kuva kuin kantoneista, vain laajemmassa mittakaavassa ilmeisesti. Toivottavasti toteutuskin on saman suuntainen, eli kaikki valta kansalle, paitsi kouluista ja poliisista.

Pitää lukea E-liikkeen ohjelma kokonaisuudessaan nyt ensin ymmärtääkseni mitä tavoittelette. Vaikuttaa positiiviselta suunnalta kuitenkin, ainakin ajatuksen tasolla.

Käyttäjän PetriHirvimki kuva
Petri Hirvimäki Vastaus kommenttiin #3

Kiitos Oskari - vaikka minulla on isä asunut jo 20+ vuotta Sveitsissä niin en ihan tarkasti tiedä heidän systeemistään. Olen kuullut kehuja Sveitin kansanvallasta. Kysymys kuuluu onko meillä yhtä viisas kansa jos on tälläiset nykypoliitikot valinnut;-)

Suomen painolastina on sodanjälkinen suomettuminen ja Kekkosaika - ilman niitä oltaisiin varmasti parempia. Joku väittää että oli ihan pakko, en usko.

Kansanvallan ohessa meidän on luotava systeemi, jossa ylintä toimeenpano ja valmistelu valtaa on myös todellisilla entreprenööreillä ja visionääreillä ilman mitään jäsenkirjaa - siis ei poliittiset ministerit, muut kuin pääministeri. E-liikkeen mallissa olisi vahva presidentti.

Anna mennä sen agandan kanssa kun joudat. Odotan mielenkiinnolla kommenttejasi. Vallankumous etsii tekijöitä ja kriittisin osuus ovat ne tekijät uskon niin. Agenda on onnistunut omasta mielestäni juuri siinä että se hyvin tehokkaasti riisuisi pullamössövaltaeliitin pois tästä maasta ja kaikelle vallankäytölle olisi jatkossa tarkoitus palvella vain isänmaata. VAltajuopot eivät koskaan pääsisi julkisella puolella enää asemiin.

Improvisointia toteutus on ja porukalla paras!

http://ambrosia.fi/images/eliikeagenda2015.pdf

t. Petri

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset